Contributie.

De contributie bedraagt € 126,00 per half jaar; deze wordt 2 x per jaar geïnd. De eerste periode betreft de repetities van september t/m januari en de tweede periode betreft de repetities van februari t/m juni. Betaling van de contributie kan alleen via overschrijving op onze bankrekening.